Две сълзи се гонят в поглед натъжен и тихо устните говорят: “Не си отивай, стой до мен!”

Оставете Отговор

CommentLuv badge