Нека животът ви с рози осеян е, и нека камбани звънят, че в този ден клетви изричате, и един на друг се обричате, че ще е чиста и свята ЛЮБОВТА!

Оставете Отговор

CommentLuv badge